Geometrijski oblici na stalku

Osnovna igračka u razvoju svakog djeteta.
Cilj je sortirati 4 osnovna oblika u 4 boje na stalku s 4 različite vrste štapića.
Sastoji se od 16 dijelova. Djetetu se mogu zadati različiti zadaci umetanja prema boji.

28,20