Krugovi na stalku

Krugovi na stalku su odlična igračka za razvoj koordinacije oko ruka i razvoj fine motorike. Iako nama djeluje lagano, djeci rane dobi je teško pogoditi stalak i još pri tome zaključiti da ih trebaju postavljati od najvećeg prema najmanjem krugu.

Drveni krugovi su obojani u osnovne boje pa je igračka izvrsna prilika za učenje osnovnih boja, imenovanje i prepoznavanje.

Igračka Krugovi na stalku utječe na Socio emocionalni razvoj jer potiče i razvija pozitivna stanja, stvara bolju sliku o sebi i razvoj samo vrednovanja.

13,68