Moja prva umetaljka komplet

Prva umetaljka za dijete prema Montessori metodi!

Kada je dijete spremno da mu se ponude slagalice/umetaljke dobro je započeti sa oblikom kruga.

Ponudom samo jednog oblika skrećemo pozornost na ono što želimo da dijete savlada.

U cijenu je uključen PDV

35,17