Ubacivaljka (Imbucare ploča)

Posuda sadrži dva drvena predloška koja služe djetetu za ubacivanje kugle ili žetona.

Predložak s rupom potrebno je umetnuti u za to predviđen utor i ponuditi djetetu kuglu/žeton da ju prebaci  kroz otvor.

Kugla kao geometrijsko tijelo s tri dimenzije najbolji je izbor za početak rada ovim materijalom.

Igračka se može koristiti i za dvoje djece pri čemu svako dijete sjedi na suprotnoj strani i međusobno si prebacuju kuglu/žeton.

Pogledaj video Ubacivaljka video

19,84