Umetaljka u slojevima Brod

Zagonetna drvena višeslojna umetaljka za vaše najmlađe.

Jednostavan dizajn i odabir osnovnih boja (žuta, crvena, plava) omogućuju djeci lakše usvajanje pojmova boja i veličina. Umetaljka se sastoji od tri različita sloja u obliku automobila koji se postepeno uvećavaju i slažu u drveni okvir određenim redom.

vizualna percepcija (dijete kroz osjetilo vida prepoznaje ono što vidi : veličinu, boju, oblik, odnose…)
spoznajni razvoj (razumijevanje i interpretacija viđenog i doživljenog)
fina motorika
koordinacija oko- ruka

U cijenu je uključen PDV

13,68