Umetaljka u slojevima Cvijet

Zagonetna drvena  višeslojna umetaljka za vaše najmlađe.

Jednostavan dizajn i odabir osnovnih boja (plava, žuta, crvena) omogućuju djeci lakše usvajanje pojmova boja i veličina.. Umetaljka se sastoji od tri različita sloja u obliku cvijeta koji se postepeno uvećavaju i slažu u drveni okvir određenim redom.

vizualna percepcija (dijete kroz osjetilo vida prepoznaje ono što vidi: veličina, boja, oblik, odnosi…)
spoznajni razvoj (razumijevanje i interpretacija viđenog i doživljenog)
fina motorika
koordinacija oko- ruka

U cijenu je uključen PDV

13,68