Složi oblik

Komplet od četiri drvene slagalice u formi geometrijskih likova u četiri različite boje sa zasebnim kutijama za spremanje i pripadajućim okvirom za slaganje. Svaka slagalica sastoji se od pet (5) dijelova čijim spajanjem dobivamo jedan geometrijski lik.

vizualna percepcija
koordinacija oko – ruka
spoznajni razvoj
bogaćenje matematičkog rječnika

U cijenu je uključen PDV

40,15