Umetaljka dijelovi kruga

Manipulirajući drvenim oblikom dijete uočava da isti oblik može sastaviti od više dijelova. Povezuje količinu s brojem i uči boje.

Kada dijete preraste igračku, ona se može ponovno koristiti za učenje razlomaka.

Dimenzije: 41×13 cm

16,42