3D Životni ciklus biljke graha

Kroz ovu drvenu slagalicu na zabavan način učite životni ciklus biljke graha. Ima ukupno četiri slojeva i prikazuje četiri promjena kroz koje biljka graha prolazi prilikom rasta.

Nadopunite učenje i naručite Minijature https://www.linit-design.hr/minijature/zivotni-ciklus-biljke-graha/

Prednosti drvene slagalice su da razvija finu motoriku, kognitivne sposobnosti, rješavanje problema i uvodi pojmove životnog ciklusa.

Napomena: Minijature se kupuju posebno!

28,37