3D Životni ciklus leptira

Kroz ovu drvenu slagalicu na zabavan način učite životni ciklus leptira. Ima ukupno četiri slojeva i prikazuje četiri promjena kroz koje leptir prolazi.

Nadopunite učenje i naručite Minijature https://www.linit-design.hr/minijature/zivotni-ciklus-leptira/

Prednosti drvene slagalice su da razvija finu motoriku, kognitivne sposobnosti, rješavanje problema i uvodi pojmove životnog ciklusa.

28,37