3D životni ciklus žabe

Kroz ovu drvenu slagalicu na zabavan način učite životni ciklus žabe. Ima ukupno pet slojeva i prikazuje 5 promjena kroz koje žaba prolazi.

Nadopunite učenje i naručite Minijature https://www.linit-design.hr/minijature/zivotni-ciklus-zabe/

Prednosti drvene slagalice su da razvija finu motoriku, kognitivne sposobnosti, rješavanje problema i uvodi pojmove životnog ciklusa.

28,37