Nađi par

Drvena podloga koja ima mnogo mogućnosti korištenja!
Prozorčići su dimenzija 4×4 cm u koje umećete zadatke za
dijete prema interesu ili nekoj određenoj temi.
U kompletu dobivate:
– drvenu podlogu s čepićima dimenzija
31,5 x 24 cm
– 5 kom gumica
– kartice sa zadacima NISU u kompletu ali ih možemo
poslati u pdf formatu

Minijature se prodaju posebno!

17,55