Set za sortiranje s posudom

Djeca obožavaju razvrstavanje i upravo Set za sortiranje s posudom omogućava djetetu razvrstavanje žetona po raznim kriterijima

– boji

– broju

– boji i broju

Uz drveni dio dolaze 5 različitih predložaka koji nude djetetu 5 različitih mogućnosti razvrstavanja. Dijete može samostalno umetati predložak i mijenjati si “zadatak”.

U drvena posuda sadrži čak 100 kom žetona u 5 različitih boja.

29,00