Umetaljka Brojevi

Umetaljka sadrži drvene brojke i žetone. Dijete upoznaje brojku, povezuje broj s količinom te zbog specifičnog načina slaganja žetona uočava razliku između parnih i neparnih brojeva. Materijal je osmišljen prema Montessori pedagogiji. Umetaljka pobuđuje interes za brojeve i izvrstan je medij da dijete rano nauči brojati i prepoznati broj kao simbol.

Našim kupcima darujemo dodatni sadržaj koji produbljuje korištenje materijal. Uz pomoć radnih listova, zadržite interes, produbite znanje i provjerite naučeno.

radni listovi brojevi

pogledajte video(35) Umetaljka brojevi – Kako prezentirati djetetu? – YouTube

 

26,71