Geo ploča

Geo ploča je u svojoj osnovi matematičko pomagalo za učenje geometrije.Uz pomoć ove ploče djeca kroz igru uče o geometrijskim oblicima, kutovima, površini, sve do razlomaka, kongruentnosti i fraktala (da, dobro ste pročitali!).   S obzirom na apstraktnost aritmetike u školi, igra s geo pločom daje temeljno razumijevanje geometrije bez da je dijete svjesno da uči. S obzirom na svoju višestruku korisnost, ovu ploču će dijete samostalno moći koristiti i kao pomagalo tijekom školskih dana!

Kod najmlađih korisnika ova igra razvija finu motoriku ruku, koordinaciju oko  – ruka, osvještava temeljnu prostornu orijentaciju na papiru te snažno razvija kreativnost kod djeteta. Kreiranjem različitih uzoraka dijete razvija svoju umjetničku crtu, a izvršavanjem zadanih zadataka osnažuje svoje matematičke   i spacijalne vještine.

SADRŽAJ KOMPLETA:

– drvenu podlogu sa čepićima dimenzija 28×19 cm ( 54 čepića)

– 180 kom gumica u 4 boje

– predlošci sa zadacima (10 zadataka za slaganje)

– 4 predloška za učenje simetrije (zadatak samo jedne polovice- dijete mora prema tome složiti drugu stranu)

– 1 prazni predložak koji možete kopirati i sami s flomasterom zadati djetetu svoje oblike prema vlastitim željama.

– drvena kutija s poklopcem u kojoj je sve pohranjeno

35,11  (264,54 kn)