Tangram

Tangram je jedna od najstarijih i najpoznatijih slagalica.
Ova matematička zagonetka sastoji se od sedam standardnih

dijelova, od kojih se slažu slike različitih objekata.

Igra se sastoji u tome da se od dijelova sastavljaju, unaprijed

zadati, različiti likovi i figure, prema vlastitoj zamisli ili prema

prijedlogu voditelja (ako u natjecanju sudjeluje više igrača).

Osnovna pravila, koja se moraju poštovati, glase ovako:

Uvijek se mora upotrijebiti svih sedam dijelova,
Dijelovi se postavljaju jedan do drugog, ne smiju se preklapati,
Dijelovi se po potrebi mogu preokrenuti na drugu stranu.

12,97  (97,72 kn)