Umetaljka velika tiskana slova

Velika tiskana slova su prva slova koje dijete raspoznaje u procesu opismenjavanja. Ova umetaljka ima cijelu hrvatsku abecedu sa svim pomičnim dijelovima koji omogućavaju djetetu da se osim vizualno i taktilno upozna s oblikom velikih tiskanih slova. Dijete umeće slova u utore istog oblika pamteći pri tome oblik svakog slova te radeći prve poveznice slovo – glas. Kada dijete drži određeno slovo u ruci, zajedno s njim imenujte slovo glasom i pridružite neku riječ (npr. M kao mama, prvo slovo imena djeteta je snažna poveznica i najčešće je prvo slovo koje dijete nauči – I kao Iva).

28,24