Umetaljka Životinje Azije

Uz umetaljku dijete upoznaje životinje koje žive u Aziji. S obzirom da se vade životinje i nazivi, dijete može u početnoj fazi samo umetati, a kasnije bez podloge povezivati ilustraciju životinje s njenim nazivom.

Za korak više naručite i minijature koje se odlično uklapaju uz ovaj proizvod.

Drvena podloga je osmišljena prema Montessori pedagogiji te služi kao samokontrola za povezivanje jer svaka ilustracija i naziv mogu uči u samo jedno mjesto.

28,00