Hanoi toranj

Ova mozgalica zagrijava moždane vijuge i pomaže
u razvijanju matematičkih vještina i algoritmičkog
načina razmišljanja.

IZVRSTAN MATERIJAL ZA DAROVITU DJECU!

Cilj je prebaciti sve diskove sa štapa A na štap C
uz pravilo da možemo pomicati samo jedan po jedan
disk i pravilo da veći disk ne možemo staviti na manji,
već samo manji na veći.

Dimenzije: 12 x 33 cm

pogledaj video na You tube

Hanoi toranj

 

24,42