Umetaljka mala tiskana slova

Dijete se upoznaje s oblikom malih tiskanh slova koja su važna za čitanje te uočava razliku između otvornika (plave boje) i zatvornika(crvene boje).

U cijenu je uključen PDV

22,89