Binomska kocka

Djeca sa zanimanjem i sa zadovoljstvom pokušavaju i uspijevaju različite kocke i kvadre složiti u jednu veliku kocku, nesvjesna da imaju u rukama matematičke sadržaje, a to je kub binoma (a +b)3 i trinoma (a+b+c)3.

Djeci, naravno, nitko ne govori o matematičkoj formuli. Ona samo nastoje složiti kocku prema predlošku.

Binomska kocka je Montessori materijal upravo osmišljena da radi pripremu za lakše shvaćanje kuba binoma.

52,50