Šablone za crtanje – drveni umeci

Kako pomaže vašem djetetu? Neizravno ga priprema za pisanje jer vaše dijete uči kako se služiti olovkom i kontrolirati je, vukući ravne crte i radeći krivulje slično potezima
koje će raditi kada počne pisati slova.

Šablone s geometrijskim likovima ( krug, oval, kvadrat, trokut itd.)
2 podloge za svih 10 šablona i umetaka
(dimenzije podloge 71,5cm x 17 cm)
Dimenzije pojedine šablone 14cm x 14 cm

NAPOMENA:
Montessori materijal NIJE igračka , već edukativni nastavni materijal. Ispravna uporaba zahtijeva odgovarajuću obuku. Montessori materijali mogu sadržavati opasnosti od gušenja, male, grube, oštre ili druge elemente koji mogu uzrokovati ozljede ili štetu ako se koriste nepropisno. Stoga ga smiju koristiti samo djeca pod nadzorom odgovarajuće obučenih osoba i u odgovarajućem okruženju.

62,58