Velika šesterokutna kutija B3

Konstruktivni trokuti se koriste da prikažu kako se plošni geometrijski likovi mogu izraditi od trokuta.
Postoje 5 kutija:

– Pravokutna kutija A1
– Pravokutna kutija A2
– Trokutna kutija B1
– Mala šesterokutna kutija B2
– Velika šesterokutna kutija B3

Svaka kutija sadrži trokute različitih veličina, oblika i boja
Uz izuzetak Pravokutne kutije A2, crne linije na trokutima u različitim pozicijama na trokutima pomažu djetetu da konstruira različite oblike.
Takav rad kod djeteta treba poticati i motivirati jer je to sve temelj za kasnije koncepte ekvivalencije, sličnosti i podudarnosti.

Materijali konstruktivnih trokuta pomažu djetetu da se konsolidira u svoje svjesno razumijevanje oblika, veličine (dimenzije) i boja te mu pomažu shvatiti da trokut ima ulogu konstruktora, djelitelja I posljedice.

51,76