Montessori pristup i važnost pripremljene okoline

Dijete je najveće blago ovog svijeta, a naša je zadaća to blago učiniti sretnim i zadovoljnim bićem. Svako dijete se razvija individualno, a da bi ga potaknuli, trebamo vrlo često biti samo tihi promatrači, a pomoći isključivo ako to dijete želi.

“Pomozi mi da to učinim sam” Maria Montessori
Ako želimo da dijete napreduje u svom razvoju, moramo mu omogućiti da predmeti njegovog zanimanja budu nadohvat ruke, ali i mi odrasli kada se obraćamo djetetu, moramo biti u visini njegovih ruku. Naša je zadaća pomoći djetetu u razvoju, prepoznavajući njegove potrebe, a to ćemo najbolje učiniti promatrajući ga. Pritom nam pomaže pripremljena okolina, osmišljeno okruženje koje uključuje didaktiku i namještaj primjeren dječjem uzrastu. Pripremljena okolina je okolina koja je primjerena potrebama djeteta i koja nudi sve što djetetu treba za optimalan spoznajni, društveni, tjelesni rast i razvoj. Didaktički poticaji bi se trebali uredno složiti na otvorene police, kako bi se poticala dječja samostalnost. Također tako pripremljena okolina omogućuje djetetu urednost. Dijete treba točno znati gdje se što nalazi i što mu sve stoji na raspolaganju.


Kozmički odgoj

Kako bi znali prema čemu dijete pokazuje interes treba ga promatrati i slušati. Djecu često zanima okolina koja ih okružuje, stoga nam područje kozmičkog odgoja uvelike pomaže da dijete svijet koji ga okružuje upoznaje svojom vlastitom aktivnošću. Bitno je pobuditi istraživačku snagu u djetetu, te potaknuti maštu i razvijati apstraktno mišljenje. Kroz aktivnosti iz kozmičkog odgoja, dijete ne samo da upoznaje svijet, svemir, biljni i životinjski svijet, predmete…, nego uči kako se ophoditi u svakodnevnom životu, brinuti se o istima, te doprinositi dobrobiti i boljitku cijele naše planete.


Važnost didaktičkog materijala

U tome nam uvelike mogu pomoći kvalitetno osmišljene didaktičke igračke koje će dijete spontano privući i pozvati na igru. Jedan od primjera kako kvalitetno i vrlo zanimljivo djetetu približiti svijet oko nas je pomoću razno raznih umetaljki. Umetaljke su osmišljene s ciljem da dijete nauči tematiku koja ista prikazuje, a ujedno nesvjesno kod djeteta razvija finu i grubu motoriku, obogaćuje riječnik, osvješćuje svoju ljubav prema zadanoj temi, te produbljuje svoje znanje iz opće kulture.

Osobno iskustvo

Moja djevojčica je pokazala interes za kukce (vidjeli smo pauka u stanu, mrave na cesti, bubamaru na livadi…) Cilj mi je bio na što prilagodljiviji način za njenu dob (nepune tri godine), što bolje objasniti i dočarati sve što ju je zanimalo u svezi kukaca. Počeli smo čitati i gledati slikovnice i dječje enciklopedije na zadanu temu, ali to nije bilo dovoljno. Vizualno je usvajala znanja… ali trebalo nam je nešto opipljivo. Linit design u suradnji s mojim željama je osmislio i proizveo idealnu didaktiku za nas; ormarić s umetaljkama kukaca. Umetaljke su napravljene po načelu Montessori pedagogije. Malo je reći kakvo je oduševljenje moja djevojčica pokazala kad sam joj pokazala ormarić s umetaljkama kukaca. Meni je bilo predivno gledati ju kako samostalno usvaja znanja, bez moje pomoći. Divno je gledati kako dijete ponavlja istu aktivnost, čak i desetak puta i da je pritom osobito koncentrirano i zadovoljno. Na taj način ono samostalno sebe izgrađuje, iako toga nije niti svjesno, te postaje kreativno. Dijete treba pustiti da ponavlja istu radnju koliko god želi, jer na taj način ono uči..
Da bi omogućili djetetu samostalno i kvalitetno učenje, treba mu ponuditi kvalitetnu didaktiku, tematike za koju dijete pokazuje interes. U pravilu bi trebalo stavljati naglasak na ono što radimo, bez previše boja, loših ilustracija… Kao primjer uzela bih umetaljke kukce kao savršeno osmišljenu didaktiku koja za cilj ima isključivo da dijete nauči bit, a ne da mu pozornost odvlače neke druge stvari i sličice kojih u spomenutom nema.

Uz spomenute umetaljke idealno je djetetu ponuditi nomenklaturne kartice koje za cilj imaju vježbanje čitanja, razumijevanje, opažanje, pozornost, pamćenje i mišljenje. Stoga kada dijete uzme karticu na kojoj je slika a ispod ispisana riječ, točno zna što piše ispod slike, bez obzira što još možda nezna čitati.
Kako bi se uvjerili dali je dijete svladalo tematiku koja se radi, napravi se vježbica u tri stupnja:
– Prvi stupanj – povezivanje senzorne percepcije s nazivom predmeta (imenovanje)
– Drugi stupanj – prepoznavanje predmeta, odnosno pojma
– Treći stupanj – djetetovo ponavljanje (imenovanje) koje odgovara pojmu, odnosno predmetu
Dok dijete ne usvoji sva tri stupnja, ono nije u potpunosti usvojilo tematiku koja se obrađuje.
Za kraj samo bih napomenula, slušajte svoje dijete, uvažavajte njegove želje i potrebe, te mu nudite kvalitetnu i pomno osmišljenu didaktiku, jer jedino na taj način se iz djeteta može dobiti maksimum.

Napisala: Lana Tepić Jelavić, odgojitelj predškolske djece i Montessori odgojitelj