PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA LINIT DESIGN – DARUJEMO EDUKATIVNE IGRAČKE

Članak 1.

Nagradni natječaj LINIT DESIGN  – DARUJEMO EDUKATIVNE IGRAČKE priređuje i organizira: Linit design d.o.o., Brig 104, 51000 Rijeka OIB: 61819952814 (dalje: Organizator), u cilju promocije svojih proizvoda.

Članak 2.

Nagradni natječaj LINIT DESIGN – DARUJEMO EDUKATIVNE IGRAČKE (dalje: Natječaj) provodi se u svrhu promocije na web-stranici www.linit-design.hr, a kroz oglašavanje putem Facebooka i Instagrama.

Natječaj se provodi od 23. studenog 2023. do 18.prosinca 2023.

Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja na Natječaju na način opisan u Članku 4. ovih Pravila dalje se u tekstu naziva Sudionik.

Natječaj nije ni na koji način povezan, sponzoriran ili promoviran od strane Facebooka i Instagrama.

Natječaj se organizira za područje Republike Hrvatske (dalje: Teritorij). Organizator u isto vrijeme može organizirati slične natječaje na Teritoriju nevezane uz ovaj Natječaj, za koje će donijeti zasebna pravila.

Članak 3.

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem na Teritoriju starije od 18 godina na dan početka ovog Natječaja, izuzev zaposlenika Organizatora, Klijenta, članova njihovih užih obitelji i bilo kojeg suradnika na pripremi Natječaja i članova njihovih užih obitelji.

Maloljetne osobe (mlađe od 18 godina života) nemaju pravo sudjelovanja na Natječaju. Ukoliko se naknadnom provjerom utvrdi da je osoba koja je sudjelovala u Natječaju maloljetna, njeno sudjelovanje smatrat će se nevažećim. Ukoliko se naknadnom provjerom utvrdi da je osoba koja je osvojila nagradu u Natječaju maloljetna, Organizator ima pravo zatražiti povrat nagrade i dodijeliti nagradu sljedećem punoljetnom dobitniku, prema kriterijima opisanima u članku 5.

Članak 4.

Organizator će na web-stranici www.linit-design.hr 23. studenog 2023. u 12:00h objaviti Natječajni zadatak. Da bi riješili Natječajni zadatak za Facebook ili Instagram potrebno je:

 1. Zapratiti @linit.design
 2. Like na objavu
 3. U komentaru označiti jednu osobu (možete komentirati neograničen broj puta, ali uvijek tagirajte drugu osobu)
 4. Podijeli objavu javno (Facebook)
 5. Podijeliti objavu u Story i tagirati @linit.design (Instagram)

Članak 5.

Stručni žiri odabrat će dobitnike slučajnim odabirom.

Dobitnik će biti objavljen 27.11.2023 (prvi krug), 04.12.2023 (drugi krug), 11.12.2023 (treći krug), 18.12.2023. (četvrti krug) do 12h na Faceboook stranici Igračke za djecu – Linit design i Instagram stranici Linit design prema odluci Organizatora.

Organizator će ih i putem komentara na Facebooku i Instagramu pozvati da se jave radi dogovora o dostavi nagrade. Ukoliko se netko od dobitnika ne javi u roku od 72 sata od dana objave, Organizator ima pravo odabrati sljedećeg dobitnika, prema kriterijima navedenima gore.

Organizator će prilikom kontaktiranja dobitnika zatražiti dobitnike da mu pošalju svoje ime i prezime, kućnu adresu ili drugu adresu za dostavu nagrade kao i broj telefona za kontakt. Navedeni podaci potrebni su dostavljačkim službama za ispravnu dostavu nagrade. Ukoliko dobitnik odbije dati navedene podatke, Organizator ima pravo odabrati novog dobitnika, prema kriterijima navedenima gore.

Organizator ima pravo odabrati novog dobitnika, ukoliko se pokaže da je postojeći Dobitnik maloljetan ili da ne živi na području Teritorija.

Organizator ima pravo odabrati novog dobitnika, prema kriterijima navedenima gore.

Organizator ima pravo diskvalificirati sve prijave za koje opravdano sumnja da su nastale radi pokušaja zloporabe, uključujući višestruke prijave istih osoba.

Trošak dostave nagrade snosi Organizator. Ukoliko se pošiljka vrati Organizatoru radi pogrešne adrese ili bilo kojeg drugog razloga, Organizator će diskvalificirati dobitnika i dodijeliti nagradu prvom sljedećem dobitniku sukladno ocjeni žirija.

Dostava nagrada se vrši isključivo na području Teritorija.

Članak 6.

Nagradni fond sastoji se od sljedećeg proizvoda:

 1. Božična igra (vrijednost 15€)
 2. Pločice Emocije (vrijednost 17€)
 3. Kocke pričalice (vrijednost 35,11€)
 4. Umetaljka Ljudsko tijelo (vrijednost 32,05€)

Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili druge nagrade. Nagrada nije prenosiva na drugu osobu.

Članak 7.

Sudionici sudjelovanjem u Natječaju daju pristanak da Organizator prikuplja, obrađuje i objavljuje njihove osobne podatke koje su sami dali tijekom Natječaja (uključujući ime i prezime i e-mail adresu, kućnu adresu te broj telefona) te se njima koristi radi organizacijskih potreba Natječaja: objave dobitnika, kontaktiranje dobitnika radi preuzimanja nagrade, dostavu nagrade. Ove osobne podatke Organizator će čuvati do dvije godine od dana završetka Natječaja.

Sudionik ima pravo u svakom trenutku uskratiti pristanak na prikupljanje i obradu osobnih podataka. Sudionik prihvaća da u tom slučaju može doći do nemogućnosti njegovog sudjelovanja na Natječaju zbog nemogućnosti kontaktiranja ili isporuke nagrade i u tom slučaju njegova prijava na Natječaj se odbacuje.

Članak 8.

Sudionici Natječaja imaju pravo:

 1. Zatražiti pristup osobnim podacima vezanim uz Natječaj
 2. Zatražiti informaciju o tome za što se koriste osobni podaci vezani uz Natječaj
 3. Zatražiti dopunu ili ispravak osobnih podataka vezanih uz Natječaj
 4. Zatražiti brisanje osobnih podataka vezanih uz Natječaj
 5. Zatražiti zaustavljanje obrade osobnih podataka ako postoji osnovana sumnja da se njegovi podaci ne obrađuju na definirani način
 6. Uložiti prigovor na podatke koje je Organizator prikupio i obrađuje.

Organizator može podijeliti osobne podatke Sudionika s trećim stranama radi pripreme i realizacije Natječaja. To uključuje dostavljačke službe.

Organizator može podijeliti osobne podatke Sudionika na zahtjev ovlaštenih državnih agencija ili sudskih organa.

Organizator poduzima sve tehničke i organizacijske mjere sigurnosti za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa. Organizator, unatoč tome, ne može jamčiti da su informacije prenesene putem stranice www.linit-design.hr u potpunosti sigurne.

Ova Pravila uključujući odredbe Članka 8. odnose se isključivo na korištenje i objavljivanje informacija koje Organizator prikuplja od Sudionika na stranici www.linit-design.hr.

Članak 9.

Organizator zadržava pravo prekida Natječaja u slučaju okolnosti za koje nije odgovoran, koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći i u tom slučaju se oslobađa svih mogućih obveza prema sudioniku. Organizator zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će Sudionici biti obaviješteni objavom na stranici www.linit-design.hr.

Članak 10.

Izvornik ovih Pravila sačinjen je na hrvatskom jeziku. Organizator može korisnicima učiniti dostupna Pravila na drugom jeziku, no u slučaju razlika među njima, mjerodavnim se smatra isključivo izvornik na hrvatskom jeziku.

Članak 11.

U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nagradnog natječaja nadležan je nadležni sud u Rijeci.

Članak 12.

Nagradni natječaj ni na koji način nije sponzoriran, podržan, upravljan ili povezan s Facebookom i Instagramom.