Drvenčići

Komplet se sastoji od deset nepravilnih drvenih kamenčića različite veličine. Dijete slažući kamenčiće u visinu razvija motoriku, koordinaciju pokreta i strpljivost. S djetetom možete imenovati veličinu, oblik i težinu svakog pojedinog kamenčića.

Komplet od deset nepravilnih drvenih kamenčića različitih veličina konstrukcijski je i manipulativan materijal. Dijete njime na nenametljiv način usvaja prve matematičke pojmove (odnosi veličine, težine, broja) od najranije dobi. Postava kamenčića u odnos međusobne ravnoteže zahtijeva smirenost, usredotočenost i strpljenje, ali i svjesnost vlastitog pokreta. Ovaj komplet pobuđuje kod djeteta želju za kreativnim izražavanjem. Idealan je za razvoj fine motorike.

ŠTO OVA IGRAČKA RAZVIJA KOD DJETETA?

Fina motorika – sposobnost činjenja finih, preciznih pokreta šake uz pravilnu koordinaciju prstiju i oka. Što dijete ima razvijeniju finu motoriku, bolje kontrolira sitne mišiće u rukama, prstima, stopalima, ali i jeziku pa su njegovi potencijali za razvoj govora veći. Kod najmanjih se posebno potiče pincetni hvat palca i kažiprsta, što je jedna od najvažnijih predvježbi pisanja.

Koordinacija oko – ruka – je vrlo bitna u obavljanju svih životnih aktivnosti, a označava sposobnost da vidom usmjeravamo i pratimo pokrete ruke pri izvođenju neke aktivnosti. Važna je i za razvoj krupne kao i fine motorike u djeteta.  Ovom je vještinom potrebno ovladati za uspješnost u opismenjavanju.

Logičko zaključivanje – nudeći problemske zadatke u kojima treba zaključiti što učiniti razvijamo kognitivne sposobnosti, koncentraciju, pamćenje i usmjeravamo pažnju djeteta. Učenje odnosa uzrok –posljedica omogućava djetetu razvoj mišljenja i mogućnost rješavanja problematike na koje će nailaziti tijekom života.

Kreativnost- je sposobnost gledanja na stvari u novom i neobičnom svjetlu, vještina percepcije i rješavanja problema na poseban i neuobičajen način. Svako dijete se rađa s kreativnim potencijalom, a koliko će ga razvijati ovisi o pristupu i načinu rada s djetetom.

Fokus – koncentracija i mogućnost usmjeravanja duboke pažnje prema zadatku kojeg obavljamo, vještina je koja je preduvjet za učenje. Što je dijete dublje u nekoj aktivnosti, to više iz iste i uči. Igre koje potiču razvoj pažnje i koncentracije direktno utječu na kasniji uspjeh u školovanju i obavljanju radnih zadataka.

Senzorna osjetljivost – je način obrade osjetilnih podataka koje primamo putem pet osjetila (vid, sluh, dodir, njuh, okus). Izlaganjem djeteta različitim senzornim poticajima podižemo razinu senzoričke integracije kod djeteta te mu omogućavamo brže i dublje učenje putem različitih osjetila.

 

23,89