Drveni umetak – Boje maxi

Linit edukatvni umeci dizajnirani su za korištenje s Ikea Flisat stolom i Trofast kutijama.

Edukativni umetak odgovara Trofast spremniku dimenzija 30 cm x 42 cm (maxi). Može se koristiti sa ili bez Ikea Flisat senzornog stola.

U cijeni je samo umetak, svi dodaci kupuju se posebno!

Stvoren je da potakne malu djecu na istraživanje slobodne i senzorne igre, razvijajući vještine fine motorike, usvajanje novih znanja. Umetak služi za razvoj poticanja samostalnosti, preciznosti u sortiranju obojanog materijala u rupice.

18,00